img img img img

کترینگ شرکتی

کترینگ شرکتی

کترینگ شرکتی تفاوت زیادی با مورد های محلی و رستوران ها دارد ، قطعا یک رستوران و یا کترینگ محلی قادر به مرتفع کردن نیار های یک شرکت با پرسنل زیاد نیست چرا که برای تهیه غذای شرکتی هرچه تعداد غذای مورد نیاز بیشتر باشد به تجهیزات بیشتری برای پخت و نگهداری و بسته بندی و ارسال غذا نیاز است .

 

ویژگی های مثبت 

بای دارای دیگ های بزرگ و پیشرفته و نیمه اتوماتیک و اتوماتیک باشد .

دارای گرمخانه و سردخانه صنعتی باشد .

دارای پرسنل کافی جهت سرعت بیشتر کار باشد .

دارای محیط کافی و بزرگ جهت مدیریت فضا و تهیه و توزیع باشد .

دارای نقلیه ماشینی مناسب دارای گرمکن برای ارسال غذا باشد.

 

کترینگ مناسب در چه محدوده ای است ؟

اصولا باید در محیط های صنعتی باشد چرا که یک کترینگ صنعتی روزانه حداقل بیش از 5 هزار غذا پخت و ارسال میکند و نباید در یک محیط مسکونی برای افراد مجاور مزاحمت ایجاد کند .

کترینگ صنعتی دارای چه نقلیه ای است ؟

یک کترینگ صنعتی مناسب دارای وسایل نقلیه دارای گرمکن برای ارسال غذا است که میتواند یک ارسال ایمن و با کیفیت را برای کاربر به ارمغان بیاورد .

 

تفاوت قیمتی با رستوران ها و کترینگ های محلی تا چه مقدار است ؟

ارایه غذای شرکتی به پرسنل بیش از 50 درصد صرفه جویی برای مدیر شرکت را به ارمغان می آورد و نظم و همبستگی را به سازمان کاری هدیه میکند .

 

غذای شرکتی در سال 1401 در چه حدود قیمتی خواهد بود ؟

دیدگاهتان را بنویسید

تماس